2013 оны УАШТ шигшээ - ЭРЭГТЭЙ

  Нэрс Цол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Оноо
1 Д.Эрдэнэбилэг ОУИМ    2  1  2  2  1  1  2  2  1  -  1 15
2 О.Түвшинболд ОУМ  0    2  1  0  1  0  1  2  0  -  0
3 Э.Энх-Эрдэнэ СМ  1  0    1   2  1  0  1  2  1  -  0 9
4 О.Энхбат ДДХМ  0  1  1    1  1  0  2  2  0  -  0 8
5 Г.Гэрэлболд ДДХМ  0  2  0  1    0  0  1  0  0  -  1 5
6 Л.Гансүх СМ  1  1  1  1  2    0  0  2  1  -  1 10 
7 С.Даваадорж СМ  1  2  2  2  2 2    1  1  1  -  1 15 
8 Ц.Отгонбилэг СМ  0  1  1  0  1  2  1    1  1  -  1
9 Ц.Хашчулуун СМ  0  0  0  0  2  0  1  1    0  -  1
10 Г.Ганжаргал ОУИМ  1  2  1  2  2  1  1  1  2    -  2 15
11       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
12 Р.Манлай ДДХМ 1  2  2  2  1  1 1  1  1  0  -   12

 

 

2013 оны УАШТ шигшээ - ЭМЭГТЭЙ

  Нэрс Цол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Оноо
1 Б.Нандинцэцэг СМ   1 1 1 1 2 1 0 9
2 С.Нямгэрэл СМ 1   0 2 1 1 1 1 9
3 Э.Мандахнаран ОУИМ 2   2 1 2 1 1 12 
4 М.Хишигбаяр СМ 1 0 0   2 1 1 1 2 9
5 Г.Амгалан СМ 1 1 0   2 1 1 0 7
6 У.Цэрэндолгор ДМ 1 0   0   0 0 0 1
7 Д.Энхтуул СМ 0 1 1 2   2 7
8 Г.Энхтуяа СМ 1 1 1 2  0   0 7
9 Г.Хэрлэнмөрөн ДМ 1 1 0 2 2  1 2   11